پادکست شماره صد و نه

پادکست شماره صد و نه

 

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و نه
🔻موضوع:
 اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

پروبیوتیک ها ممکن است افزایش وزن روزانه گوساله های شیرخوار را 47 گرم تحت شرایط پرورش ایران بهبود دهند. این تأثیر پروبیوتیک ها بر افزایش وزن روزانه مستقل از جنس گوساله، نوع پروبیوتیک، دوره آزمایش و روش توزیع پروبیوتیک است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر مثبت پروبیوتیک ها در مصرف ماده خشک پس از شیرگیری گوساله های شیری وجود دارد که احتمالا به دلیل بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش می باشد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۳ سال قبل