پادکست شماره صد و ده

پادکست شماره صد و ده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و ده
🔻موضوع:
 بررسی سیستماتیک استفاده از پروبیوتیک ها برای بهبود سلامت و بهره وری گوساله ها

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

سلامت گوساله های شیرخوار یکی از موضوعات مورد علاقه دامدارها در صنعت گاو شیری است. هامون و همکاران در سال 2020 بیان کردند که چالش های سلامتی قبل از شیرگیری در گوساله های شیرخوار بسیار بالا است و انها به مشکلات سلامتی و بیماری ها در ای دوره بسیار حساس هستند. اسهال و بیماری های تنفسی دو عامل اصلی تلفات و بیماری های اولیه گوساله ها هستند. همچنین این بیماری ها منجر به ضررهای سنگین اقتصادی در گاوداری ها می شود. نتایج این پادکست نشان داد که استفاده از پروبیوتیک می تواند باعث رشد گوساله ها گردد. این افزایش رشد احتمالا به علت بهبود سلامت گوساله های می باشد که می تواند اهمیت زیادی در حفظ عملکرد گوساله ها در اینده داشته باشد. ولی به علت شرایط مختلف پرورش و همچنین سویه های مختلفی که در تولید پروبیوتیک ها استفاده می شود دیدن نتایج متفاوت در استفاده از پروبیوتیک های عجیب نمی باشد. حتما در زمان استفاده از پروبیوتیک ها در مورد نوع سویه های استفاده شده و غلظت انها بررسی لازم را انجام دهید.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


۳ سال قبل