پادکست شماره صد و دوازده

پادکست شماره صد و دوازده

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و دوازده
🔻موضوع: 
ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

دوره انتقال، از 21 روز قبل تا 21 روز بعد از زایش، دوره ای است که در ان نگرانی های زیادی در مورد سلامت، تولید و سوددهی گاوهای شیری وجود دارد. مشکلات متابولیکی و مرتبط با سلامتی در دوره انتقال، شامل متریت، جابه جایی شیردان، کتوز، تب شیر، سخت زایی، و جفت ماندگی دلایل رایج در این دوره برای حذف دام ها هستند. داده ها نشان می دهد که تقریبا 20 درصد گاوهای شیری در 50 روز اول شیردهی گله را ترک می کنند. همچنین 50 تا 60 درصد گاوها در دوره انتقال با یک بیماری متابولیکی تحت حاد درگیر می شوند که اگرچه باعث حذف دام نمی شود اما بر عملکرد تولیدی دام تاثیر منفی زیادی دارد و همچنین باعث کاهش عملکرد تولیدمثلی می شود. رفتار نشخوار در گاوهای مبتلا به بیماری در دوره انتقال در مقایسه با گاوهای سالم قبل و بعد از زایش کمتر بود. فعالیت و نشخوار در دوره قبل از زایش می تواند بطور بالقوه به عنوان یک ابزار برای کمک به دامدارها استفاده شود در تشخیص گاوهایی که ممکن است بیمار شوند یا گله را در 30 روز اول شیردهی ترک کنند.

 

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۳ سال قبل