پادکست شماره صد و سیزده

پادکست شماره صد و سیزده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سیزده
🔻موضوع: 
بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

اهمیت دوره انتقال بر هیچ کس پوشیده نیست. التهاب عمومی فرایندی است که به علت تنش های دوره انتقال در گاوهای شیری ایجاد می شود و باعث افزایش بیماری ها و کاهش عملکرد می شود. بطور کلی هنگام مدیریت گاوهای شیری در دوره انتقال، هدف اصلی باید ایجاد محیط راحت (امکانات، جیره غذایی ، جابجایی دام) برای کاهش تنش و التهاب پیرامون زایش باشد. اگرچه این امر در اکثر گاوداری های مدرن قابل دستیابی است، اما غالباً مدیریت ممکن است با شکست روبرو شود و یا به دلیل شرایط مالی، مدیریت در کوتاه مدت بهبود نیابد (مثلا ایجاد امکانات جدید). در این سناریوها، استراتژی های پیشگیرانه و قابل اجرا برای تعدیل التهاب می توانند به تولیدکنندگان کمک کنند تا سلامت و عملکرد گاو را بهبود بخشند، در حالی که مدیریت تنظیم شده است.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل