پادکست شماره صد و چهارده

پادکست شماره صد و چهارده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهارده
🔻موضوع: 
مدیریت گاوهای دوره انتقال، کلید شیردهی موفق است

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

مهمترین راه برای کاهش التهاب روش های مدیریتی مناسب در دوره انتقال است. مطالب این پادکست از وبینار دکتر "مارک ون در لیست" در مورد مدیریت گاوها در دوره انتقال اقتباس شده است. گاوهای انتظار زایش برای استراحت به فضای زیادی احتیاج دارند. نظارت بر تراکم جایگاه انتظار زایش ضروری است. تراکم بیش از حد باعث ایجاد فشار اضافی بر گاو می شود. روش های دیگر برای جلوگیری از تنش، به حداقل رساندن جابه جایی جایگاه و خنک نگه داشتن گاوها با هواکش و آبپاش در هوای گرم است. در صورت نیاز به مداخله در زمان زایش، محل زایش باید امکانات مناسب داشته یاشد و تمیز باشد. هدف داشتن زایش آرام و بدون آسیب است. مسئول زایشگاه باید به خوبی آموزش دیده باشد، توانایی تشخیص علائم زایش را داشته باشد و بداند چه زمانی باید مداخله کند. گاوهای تازه را در جایگاهی جداگانه قرار دهید. نرخ تراکم مهم است، زیرا نباید گاوها برای دسترسی به اخور رقابت کنند. ر بعضی از گله های کوچک جایگاه گاوهای تازه زا با گاوهای بیمار یکسان است. سیستم ایمنی گاو تازه زا از قبل ممکن است به خطر افتاده باشد، و آنها را نسبت به بیماری های موجود در بیمارستان حساس تر کند. یک جایگاه جداگانه امکان نظارت دقیق تر را فراهم می کند.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۳ سال قبل