پادکست شماره صد و شانزده

پادکست شماره صد و شانزده

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شانزده
🔻موضوع: 
بهبود کیفیت شیر با مدیریت گاو خشک

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

گاوهای شیری در دوره خشکی بیشتر در معرض عفونت های جدید داخل پستان هستند. گاوها دو یا سه هفته پس از خشک شدن و دو تا سه هفته قبل از زایش در معرض خطر هستند. عفونت های جدید داخل پستان که در این بازه زمانی ایجاد شده است منجر به عفونت های قابل انتقال به شیردهی بعدی می شود که منجر به افزایش احتمال ابتلا به ورم پستان بالینی، کیفیت پایین شیر، کاهش تولید و حذف زودهنگام گاو از گله می شود. پیشگیری می تواند تأثیر مهمی بر سود گاودار داشته باشد. برآورد شده است که موارد ورم پستان در طی 30 روز اول شیردهی بیش از 400 دلار برای هر گاو هزینه دارد. ورم پستان بیماری است که در گاوهای شیری در حال گسترش است و هزینه بسیار زیادی را به دامدار تحمیل می کند. علاوه بر هزینه درمان و کاهش تولید شیر، ورم پستان باعث کاهش کیفیت شیر نیز می شود. ثابت شده است که دوره

خشکی یکی از مهمترین دوره ها برای مبارزه با ورم پستان است. حفظ تراکم بهاربند خشکی، بهداشت جایگاه و بستر، استفاده از درمان گاوهای در حال خشک شدن از طریق انتی بیوتیک داخل پستانی و استفاده از بتونه یا درزگیرهای داخل پستانی همگی می تواند به حفظ سلامت پستان در دوره خشکی کمک کند. همچنین افزایش توانایی سیستم ایمنی دام نیز از عواملی است که به حفظ سلامت پستان کمک می کند.

 

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۳ سال قبل