پادکست شماره صد و هفده

پادکست شماره صد و هفده

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد وهفده
🔻موضوع: پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

رفتار قبل از زایش گاوها می تواند احتمال متریت، کتوز و ورم پستان بعد از زایش را پیش بینی کند. حتی بررسی رفتار گاوها در دوره بعد از زایش نیز می تواند به تشخیص سریعتر گاوهای مبتلا به کتوز کمک کند. نکته حائز اهمیت این نتایج در این است که با توجه به تغییر رفتار گاوها می توان بیماری ها را قبل از اینکه به مرحله حاد برسند و یا قبل از تاثیر بر تولید شیر گاوها تشخیص داد و از این طریق جلوی خسارت انها به تولید دام را گرفت. از سوی دیگر با استفاده از این سیستم  ها می توان گاوهای حساس به بیماری را تشخیص داده و زودتر برای جلوگیری از بیماری و یا حتی درمان انها اقدام کرد. رفتارهایی مانند زمان خوردن، رفتارهای تهاجمی گاوها و همچنین فعالیت حرکتی دام می تواند به عنوان شاخص تشخیص بیماری استفاده شود.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۳ سال قبل