پادکست شماره صد و بیست

پادکست شماره صد و بیست

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست
🔻موضوع: چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

تعیین این که چه تعداد تلیسه نیاز دارید پاسخ اسانی ندارد. طبق نظر مایک اورتون (استاد دانشگاه پنسیلوانیا) بهترین پاسخ، و البته با عدم قطعیت زیاد این است: "بستگی دارد". این پادکست از سخنرانی اخیر ایشان در کنفرانس دانشگاه ویسکانسین تهیه شده است. بسیاری از گله های شیری امروزه تلیسه ها را با انتخاب خیلی دقیق تر از قبل تلقیح می کنند، با استفاده از اسپرم سکس شده برای تلیسه ها و بهترین گاوهای بالغ گله، و سپس یا از سایر اسپرم های رایج و یا اینکه اسپرم گاوهای گوشتی استفاده می کنند فقط برای ابستن کردن گاوهایی که نیاز است تا در گله باقی بمانند.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل