پادکست شماره صد و بیست و یک

پادکست شماره صد و بیست و یک

 

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و یک
🔻موضوع: استفاده از تفاله چغندرقند در شرایط تنش حرارتی

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

تنش حرارتی یکی از بزرگترین مشکلات صنعت گاو شیری در دنیا است. استفاده از روش های تغذیه ای که بتواند مصرف خوراک و سلامت شکمبه را بطور همزمان در تنش حرارتی حفظ کند می تواند به حفظ عمکرد دام و نهایتا سود دامدار در تنش حرارتی کمک کند. عموما منابع فیبر  غیرعلوفه ای جایگزین بخشی از کنسانتره یا علوفه می شوند. در ازمایشی که اخیرا انجام شد تفاله چغندرقند بطور همزمان جایگزین سیلاژ ذرت و دانه جو گردید که نهایتا باعث افزایش مصرف خوراک و کاهش نرخ تنفس گردید. در شرایط حاضر که قیمت سیلاژ ذرت به شدت بالا می باشد این روش استفاده می تواند علاوه بر کاهش هزینه دامدار به سلامت دام نیز در تنش حرارتی کمک کند.

 

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل