پادکست شماره صد و بیست و دو

پادکست شماره صد و بیست و دو

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و دو
🔻موضوع: 10 روش بهبود عملکرد گاوها در اوایل زایش و اوج شیردهی

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

اوج تولید عبارت است از بیشترین رکورد تولید شیر تا روز 150 شیردهی. عموما اوج تولید معیاری از موفقیت تغذیه و مدیریت دوران خشکی و اوایل شیردهی است. اوج تولید نشان می دهد که گاوها به مسائل تغذیه ای دوران خشکی، زمان زایش و اوایل شیردهی چقدر خوب جواب داده اند. اکثر گاوها بین روز 45 تا 90 شیردهی به اوج تولید می رسند سپس به صورت آهسته تولید کاهش می یابد. خیلی از مقالات بیان کرده اند که هر نیم کیلو افزایش در اوج تولید شیر می تواند منجر به افزایش 100 تا 125 کیلویی در تولید شیر کل دوره شود. دوره خشک موفقیت آمیز، جلوگیری از تب شیر تحت حاد، بهینه کردن مصرف خوراک بلافاصله بعد از زایش، بهبود آسایش گاو، حفظ سلامتی شکمبه و جلوگیری از اسیدوز، تشخیص گاوها با سابقه بیماری های سلامتی و متابولیک، بررسی نمره بدنی، افزودنی های خوراک، جلوگیری از مواد ضد تغذیه ای و مصرف میزان مناسب از آنتی اکسیدان ها ده نکته کلیدی بهبود عملکرد گاوها در اوایل زایش است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل