پادکست شماره صد و بیست و چهار

پادکست شماره صد و بیست و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و چهار
🔻موضوع: نکات مهم در سلامتی گوساله

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

نکات استفاده شده در این پادکست از وبینار اخیرAHDB  با عنوان گوساله های سالم، سود سالم برداشت شده است. این وبینار توسط دکتر رابرت هاید از دانشگاه ناتینگهام در پروژه تحقیقاتی بهداشت گوساله که توسط دانشگاه ناتینگهام و با بودجه AHDB انجام شد انجام شد. این پروژه شامل 60 مزرعه شیری در سراسر انگلستان بود با هدف بررسی جنبه های مختلفی است که می تواند بر سلامت گوساله تأثیر بگذارد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل