پادکست صد و بیست و شش

پادکست صد و بیست و شش

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و شش
🔻موضوع: تغذیه آغوز یا مخلوط آغوز و شیر در گوساله ها

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

بطور کلی، سعی شود که از طبیعت در تغذیه گوساله ها تقلید شود، یعنی همانطور که غلظت شیر مادر به تدریج کاهش پیدا می کند غلظت شیر تغذیه شده به گوساله را نیز به تدریج کاهش دهیم. برای این کار سعی شود که در تغذیه گوساله ها از شیر دوره انتقال یا همان گاوهای تازه زا در روزهای اول استفاده شود تا گوساله ها ایمنوگلوبولین بیشتری دریافت کنند. گوساله های تازه متولد شده باید حداقل 62 گرم ایمونوگلوبولین در 12 ساعت بعد از تولد برای افزایش بیشتر غلظت ایمونوگلوبولین سرم تغذیه کنند. تغذیه طولانی مدت آغوز یا ترکیب شیر و آغوز در طول 24 ساعت ممکن است برای حفظ غلظت بالای IgG سرم در گوساله های نوزاد ضروری باشد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل