پادکست شماره صد و بیست و هفت

پادکست شماره صد و بیست و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و هفت
🔻موضوع: اهمیت ارتفاع برداشت علوفه ذرت

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید


 

بطور کلی می توان بیان کرد که افزایش ارتفاع برداشت سیلوی ذرت در مرحله اول به توانایی دامدار در این کار بر می گردد. به این معنی که آیا دامدار خودش علوفه ذرت را کشت می کند یا آن را می خرد. در صورت توانایی، به نظر می رسد که برداشت سیلو در ارتفاع 10 تا 15 سانتیمتری می تواند گزینه مناسبی برای بهبود تخمیر، افزایش ماده خشک، و افزایش انرژی سیلوی ذرت باشد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل