پادکست شماره صد و بیست و هشت

پادکست شماره صد و بیست و هشت

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و هشت
🔻موضوع: تاثیر جایگاه انفرادی در مقابل دوتایی بر گوساله‌های شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید 

 

 

بطور کلی روش زندگی گروهی گوساله ها تقلیدی از شرایط طبیعی زندگی دام است. عموما گاوها موجوداتی اجتماعی هستند که این موضوع در مورد گوساله ها نیز صدق می کند. در زندگی گروهی گوساله ها با شرایط اجتماعی اشنا می شوند و بعد از شیرگیری تنش کمتری را تحمل می کنند. این موضوع باعث می شود که رشد انها بعد از شیرگیری ادامه یابد و کمتر دچار کاهش رشد شوند.


 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل