پادکست شماره صد و بیست و نه

پادکست شماره صد و بیست و نه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و بیست و نه
🔻موضوع: سیستم های تشخیص خودکار لنگش در گله های شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

لنگش یکی از بیماری هایی است که تاثیر عمیقی بر رفاه حیوانات دارد و مشکلات تولیدی و اقتصادی زیادی برای گاودارها در کل دنیا ایجاد می کند. داده های اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که لنگش بعد از ورم پستان شایع ترین و پرهزینه ترین مسئله آسایش حیوانات در صنعت تولید شیر است.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل