پادکست شماره صد و سی

پادکست شماره صد و سی

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد وسی
🔻موضوع: مراقب بودجه زمانی گاوها باشید

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

بعضی اوقات به نظر می رسد که زمان کافی در روز برای انجام همه کارها برای یک انسان وجود ندارد. اگرچه برنامه یک گاو شیری خیلی از انسان ساده تر است، اما زمان هنوز یک فاکتور محدود کننده در حداکثر کردن تولید است. مارگارت کواسدورف متخصص گاوهای شیری در دانشگاه کرنل، در وبینار اخیر خود در مورد بودجه زمانی گاوهای شیری صحبت کرده است که در این پادکست به بیان ان می پردازیم.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل