پادکست شماره صد و سی و دو

پادکست شماره صد و سی و دو


🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سی و دو
🔻موضوع: جوانب مثبت و منفی تغذیه زود هنگام علوفه

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید


بطور کلی استفاده از علوفه به نوعی تحت تاثیر نوع استارتر است. اگر استارتر به حالتی باشد که قابلیت هضم نشاسته بسیار زیاد باشد و هضم زیادی در شکمبه داشته باشد استفاده از علوفه می تواند باعث حفظ سلامت شکمبه و جلوگیری از کراتینه شدن پرزها شود. در صورتیکه استارتر بافت دار استفاده می کنید نیاز به تغذیه علوفه در سنین پایین وجود ندارد و می توانید در سنین بالاتری علوفه را تغذیه کنید.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل