پادکست شماره صد و سی و سه

پادکست شماره صد و سی و سه🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سی و سه
🔻موضوع: پیش بینی بیماری های دوره انتقال بر اساس رفتار قبل از زایش

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

تشخیص زودهنگام بیماری های دوره انتقال قبل از اینکه دام دچار کاهش تولید شود می تواند به افزایش عملکرد اقتصادی گله ها کمک شایانی بکند و همچنین با جلوگیری از حذف دامها به افزایش اندازه گله ها و فروش تلیسه بیشتر منجر شود. تشخیص بیماری ها از طریق اندازه گیری رفتار دام قبل از زایش یکی از راه های اثبات شده و قابل استفاده در مزارع است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال استفاده است. سیستم های اندازه گیری رفتار دام علاوه بر گاوهای شیری، در سیستم پرورش گوسفند و خوک نیز در حال استفاده است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل