پادکست شماره صد و سی و هفت

پادکست شماره صد و سی و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سی وهفت
🔻موضوع: اهمیت آسایش گاو

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

اسایش گاو چه معنی دارد؟ گاو راحت گاوی است که کیفیت زندگی خوبی را تحت نظر انسان داشته باشد. راحتی گاو به رفاه عمومی گاو از جمله نیازهای فیزیولوژیکی و احساسی او مربوط می شود. بسیاری از جنبه های محیطی و مدیریتی گاوها بر آسایش گاو تاثیر می گذارد. از جمله این موارد می توان به فضای استراحت با طراحی مناسب، نرم و تمیز؛ محافظت از سرما، باد و باران و افتاب؛ مقابله با تنش حرارتی و تهویه مناسب؛ نور مناسب و کافی؛ تراکم مناسب و دسترسی به اب و خوراک با کیفیت اشاره کرد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری

 

 



بیش از ۲ سال قبل