پادکست شماره صد و سی و نه

پادکست شماره صد و سی و نه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سی و نه
🔻موضوع: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش اول 

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


وقتی سرما فرا می رسد حفظ سلامت و رشد گوساله ها به یک چالش تبدیل می شود. گوساله ها در شرایطی که برای حفظ دمای مرکز بدن نیاز به مصرف انرژی اضافی ندارند عملکرد خوبی دارند. این منطقه به عنوان منطقه خنثی دمایی شناخته می شود. منطقه خنثی دمایی برای گوساله تازه متولد بین 10 تا 25 درجه است، درحالیکه یک گوساله یک ماهه می تواند دمایی بین 0-40 درجه را تحمل کند. زمانیکه دما به پایین¬تر از این منطقه می رسد، و اگر گوساله ها انرژی کافی دریافت نکنند، انها چربی بدن خود را برای حفظ دمای بدن مصرف می کنند. توجه داشته باشید که گوساله ها فقط با 3 تا 4% چربی در بدن متولد می شوند و ذخیره زیادی ندارند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۲ سال قبل