پادکست شماره صد و چهل

پادکست شماره صد و چهل

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل
🔻موضوع: روش های مقابله با تنش سرمایی در گوساله ها- بخش دوم

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


در پادکست قبلی در مورد روش های مدیریتی و مربوط به جایگاه در مبارزه با تنش سرمایی در گوساله های شیری به ذکر 5 نکته پرداختیم. در این پادکست در مورد عوامل تغذیه ای مبارزه با تنش سرمایی بحث می کنیم و 5 نکته دیگر را بیان می کنیم.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری

 

بیش از ۲ سال قبل