پادکست شماره صد و چهل و دو

پادکست شماره صد و چهل و دو

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و دو
🔻موضوع: قند در جیره گاوهای شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

بخش های مختلف کربوهیدرات و متابولیسم آنها باید به دقت تنظیم و در جیره گاوهای شیرده کنترل شود. تغذیه قند اضافی، صرف نظر از منبع، بین 2 تا 5 درصد ماده خشک ممکن است منجر به بهبود کارایی خوراک و عملکرد دام شود. هزینه افزودن قند به جیره غذایی باید کنترل شود، با توجه به اینکه ممکن است هزینه انرژی حاصل از قند بیشتر از منابع نشاسته ای باشد، اما واکنش حیوانات ممکن است هزینه های اضافی را جبران کند. بنابراین، هنگام افزودن چنین موادی، درآمد بیشتر از هزینه خوراک را کنترل کنید تا هم درآمد و هم هزینه در نظر گرفته شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۲ سال قبل