پادکست شماره صد و چهل و شش

پادکست شماره صد و چهل و شش

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و شش
🔻موضوع: استراتژی‌های حذف در گله شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

حذف یک عمل مدیریتی اجتناب ناپذیر در هر گله های شیری است و بسته به قیمت گاوهای حذفی می تواند 5 تا 15 درصد از درآمد ناخالص گله باشد. حذف گاوهای شیری و جایگزینی آنها با تلیسه ها برای به حداکثر رساندن سود گله ضروری است. حذف می تواند اختیاری باشد، دامپرور انتخاب کند که چه زمانی گاوی خاص از گله حذف شود یا اجباری. کاهش حذف اجباری مهم است تا بتوان تصمیم گرفت چه موقع و کدام گاوها باید حذف شوند. در این پادکست استراتژی های حذف در یک گله شیری بررسی می شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل