پادکست شماره صد و چهل و هشت

پادکست شماره صد و چهل و هشت

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و هشت
🔻موضوع: استفاده از فن‌آوری‌های نظارت دقیق بر گاوهای شیری در تشخیص بیماری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در حال حاضر با توجه به مشکلات زیادی که در صنعت دامپروری در کل جهان وجود دارد، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های هوشمند از جمله مواردی است که می تواند به بهبود سود دامدار کمک کند. از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی در صنعت دامپروری استفاده از این تکنولوژی های خودکار را الزامی می کند. سیستم های هوشند نظارت دقیق می تواند متغیرهای مختلفی مانند شاخص های رفتاری، تولیدی، وزن بدن و دمای شکمبه را بطور همزان اندازه گیری کند و تغییرات انها را از سطح نرمال به دامدار گزارش کند که باعث تشخیص سریع تر بیماری می گردد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل