پادکست شماره صد و چهل و نه

پادکست شماره صد و چهل و نه

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و چهل و نه
🔻موضوع: اثرات پروبیوتیک بر سلامت و عملکرد گوساله – قسمت اول

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های زنده تعریف می شوند، که در صورت مصرف کافی، مزیت سلامتی برای میزبان ایجاد می کنند. در سال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد فواید بالقوه پروبیوتیک ها در سلامتی انسان انجام شده است. تقریبا 10 هزار مقاله از سال 2008 در مورد این موضوع فقط در انسان منتشر شده است، علاوه بر مقالاتی که در مورد استفاده از پروبیوتیک در سایر گونه های جانوری منتشر شده است. هدف اصلی پروبیوتیک ها افزایش سلامت روده از طریق تشویق به تولید میکروبیوم سالم، جلوگیری از اشغال روده توسط پاتوژن ها، افزایش ظرفیت هضم، کاهش pH و تولید متابولیت ها است. این اثرات منجر به بهبود دفاعی مخاط و ایمنی می شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل