پادکست شماره صد و پنجاه

پادکست شماره صد و پنجاه

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه
🔻موضوع: اثرات پروبیوتیک بر سلامت و عملکرد گوساله – قسمت دوم

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در پادکست قبلی به اهمیت نقش پروبیوتیک ها در حفظ میکروبیوم دستگاه گوارش دام پرداختیم و همچنین به اهمیت استفاده از پروبیوتیک در زمان تغذیه شیر بیمارستانی اشاره کردیم. همچنین به اهمیت استفاده از چندین سویه باکتریایی بطور همزمان به عنوان پروبیوتیک توجه شد. در این پادکست به اهمیت استفاده از پروبیوتیک در زمان شیرگیری و همچنین استفاده از پروبیوتیک ها در مبارزه با عوامل بیماری زا می پردازیم.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل