پادکست شماره صد و پنجاه و یک

پادکست شماره صد و پنجاه و یک

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و یک
🔻موضوع: استفاده از طبیعت در طراحی زایشگاه

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

زمانیکه انسان ها اولین بار دام ها را اهلی کردند، شروع به جایگزین کردن رفتار طبیعی و محیط زندگی طبیعی دام ها با سیستم مدیریتی و کنترل شده کردند. اگرچه امروز نژادهای گاو شباهت کمی به نژادهای وحشی اجداد خود نشان می دهند، دانشمندان و دامدارها متوجه شدند که گاوها هنوز به سیستم مدیریتی و شرایطی که از طبیعت تقلید کند پاسخ بهتری می دهند. به همین دلیل تحقیقات زیادی در حال حاضر در سطح جهان برای تقلید از شرایط طبیعی گاوها در مزارع تجاری در حال انجام است. در این پادکست به تحقیقاتی که در زمینه طراحی زایشگاه انجام شده است می پردازیم.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


 


بیش از ۲ سال قبل