پادکست شماره صد و پنجاه و دو

پادکست شماره صد و پنجاه و دو

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و دو
🔻موضوع: تنظیم زمان تنظیم گاوها

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

بعضی اوقات به نظر می رسد که زمان کافی در روز برای انجام همه کارهای یک انسان وجود ندارد. اگرچه برنامه یک گاو شیری خیلی ساده تر از انسان است، اما زمان هنوز فاکتوری محدودکننده در حداکثر کردن تولید است. گاوهای شیری برخلاف آنچه که تصور می شود دام هایی بسیار منظم هستند و به شدت به انجام مرتب کارهای روزانه عادت می کنند. این کارها شامل استراحت کردن، خوردن، نوشیدن، تعاملات اجتماعی و شیردوشی می باشد. همه این کارها در روز به مدت مشخصی انجام می شود و اگر یکی از این کارها بیشتر از حالت رایج طول بکشد و باعث تغییر برنامه روزانه دام شود باعث کاهش عملکرد دام می شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل