پادکست صد و پنجاه و سه

پادکست صد و پنجاه و سه

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و سه
🔻موضوع: شیرگیری موفق گوساله

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 رشد اینده گله های شیری بستگی به رشد گوساله دارد. بنابراین، رشد و توسعه مناسب گوساله ها یکی از مهمترین چالش ها برای گله های شیری است. مراحل مختلفی در پرورش گوساله وجود دارد (تولد تا شیرگیری)، که تاثیر زیادی بر پرورش گوساله دارد و نتایج ان بر نرخ رشد بعدی و تولید شیر گله تاثیر دارد. شیرگیری یکی از این مراحل است. این پادکست تلاش می کند تا عوامل موثر بر فرایند شیرگیری را در مزارع با پرورش متراکم گوساله خلاصه کند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل