پادکست شماره صد و پنجاه و شش

پادکست شماره صد و پنجاه و شش

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و شش
🔻موضوع: دستورالعمل‌های کارشناسان اروپایی برای دوره خشکی موفق- بخش دوم

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در ادامه پادکست قبلی در مورد روش های مناسب خشک کردن گاوهای شیری برای جلوگیری از شیوع عفونت های جدید داخل پستانی، در این پادکست به توصیه های لازم برای روز خشک کردن و دوره خشکی می پردازیم. 
توصیه های مربوط به روز خشک کردن عبارتند از:
1. دوشیدن را متوقف کنید.
2. گاوها یا کوارترهای مبتلا به ورم پستان یا انهایی که احتمال بیماری دارند را مشخص کنید. این می تواند به معنی زیر باشد:

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل