پادکست شماره صد و پنجاه و هفت

پادکست شماره صد و پنجاه و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و هفت
🔻موضوع: هیپوکلسیمی- بخش اول

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

یکی از دامدارها می¬گفت که گاوهای من بعد از زایش اوج نمی¬گیرند. شاید گله شما هم مشکل مشابهی را تجربه کند و شما تعجب کنید که چگونه گله شما می¬تواند شروع بهتری بعد از زایش داشته باشد. ایا چیزی وجود دارد که انها را عقب نگه می¬دارد که شما نمی¬دانید؟ ممکن است که چنین دلیلی وجود داشته باشد. سطح کلسیم پایین خون یا همان هیپوکلسیمی، ممکن است در گله شما شایع باشد حتی اگر شما به ندرت تب شیر حاد ببینید. گزارش شده است که گله¬هایی که جیره گاوهای خشک رایج را مصرف می¬کنند، تقریبا 50 درصد گاوهای شکم دو یا بیشتر در 24 ساعت اول بعد از زایش دچار کمبود کلسیم هستند، حتی زمانیکه نرخ تب شیر حاد کمتر از 5 درصد است. کمبود کلسیم ممکن است باعث کاهش مصرف خوراک، کاهش تولید شیر، شیوع بالاتر بیماری های متابولیک و عملکرد تولیدمثلی ضعیف بود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل