پادکست شماره صد و پنجاه و هشت

پادکست شماره صد و پنجاه و هشت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و هشت
🔻موضوع: هیپوکلسیمی- بخش دوم

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در این پادکست روش‌های پیشگیری از هیپوکلسیمی را بحث می‌کنیم. در طول دوره انتقال، گاوها از دوره قبل از زایش که نیاز انها به کلسیم پایین است، به سرعت، همانطور که زایمان می‌کنند و شیر تولید می¬کنند، به دوره ای منتقل می‌شوند که نیاز به کلسیم خیلی بالا است. گاوها مجهز شده اند تا این موضوع را از طریق بسیج کلسیم از استخوان برای دوره کوتاه مدیریت کنند تا زمانیکه مصرف جیره، کلسیم مورد نیاز دام برای تولید شیر را تامین کند. عوامل بیولوژیکی خاصی می‌توانند باعث شوند تا بسیج کافی کلسیم به تاخیر بیافتد، که باعث کمبود کلسیم می‌شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


 


بیش از ۲ سال قبل