پادکست شماره صد و پنجاه و نه

پادکست شماره صد و پنجاه و نه

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنجاه و نه
🔻موضوع: ارتباط زمان خوابیدن و وضعیت سلامتی گاوهای دوره انتقال

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

با گذراندن بیش از نیمی از روز برای دراز کشیدن، یک گاو تقریباً 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می کند. زمان کافی برای دراز کشیدن یک قسمت اساسی از اسایش گاو است. در طی دو هفته اول پس از زایش، حیوانات تازه زا ممکن است استراحت کمتری داشته باشند. طبق مطالعه اخیر، این کاهش خواب ممکن است نشان دهنده یک مشکل اساسی در سلامتی باشد. دانشمندان با مطالعه بر 1052 دام تازه زا، زمان صرف شده برای استراحت را با استفاده از مانیتورهای بررسی فعالیت متصل به پای عقب گاو تجزیه و تحلیل کردند. موارد تب شیر، جفت ماندگی، متریت، ورم پستان، پنومونی و اختلالات گوارشی نیز طی 30 روز اول شیردهی ثبت شد. محققان دریافتند که زمان خوابیدن در 14 روز اول شیردهی پس از زایش ارتباط معنی داری با افزایش مسائل مربوط به سلامت متابولیکی، به ویژه کتوز دارد. کاهش زمان دراز کشیدن احتمال استراحت و خواب گاوها را کاهش می دهد، اما همچنین ممکن است زمان صرف شده برای خوردن را نیز کاهش دهد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل