پادکست شماره صد و شصت

پادکست شماره صد و شصت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت
🔻موضوع: اثرات بیماری بالینی پس از زایش

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در این پادکست به بررسی اثرات بیماری های بالینی پس از زایش بر تولید، تولیدمثل و حذف گاوهای شیری می پردازیم. تغییرات متابولیکی و هورمونی در دوره زایش گاوهای شیری هم عمیق و هم قابل توجه است. انتقال به حالت شیرده از حالت آبستنی و غیرشیرده منجر به توزیع مجدد گسترده بافت های بدن می شود که تمام سیستم های اصلی بدن را درگیر می کند. گزارش شده است که تا 60% گاوهای شیرده ممکن است در 60 روز اول شیردهی به بیماری های متابولیک یا عفونی مبتلا شوند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


 

بیش از ۲ سال قبل