پادکست شماره صد و شصت و یک

پادکست شماره صد و شصت و یک

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و یک
🔻موضوع: نرخ حذف

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

حذف غیر ارادی یا بیولوژیکی به دلیل ضعف در سلامت یا مدیریت حیوانات، به ویژه در دوره انتقال اتفاق می افتد. نرخ حذف یک عدد است که می تواند برای ارزیابی عملکرد گله استفاده شود. نرخ حذف، به عنوان یک عدد، می تواند در مورد اینکه عملکرد گله چقدر خوب است کمی گمراه کننده باشد زیرا این موضوع دلیل و یا زمان حذف گاوها را نشان نمی دهد. برای آگاهی از چگونگی عملکرد واقعی گله باید دلایل حذف گاوها و اینکه چه گاوهایی نیز حذف می شوند را ارزیابی و درک کنیم.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل