پادکست شماره صد و شصت و چهار

پادکست شماره صد و شصت و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و چهار
🔻موضوع: اسید اولئیک در تغذیه گاوهای شیری 

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


مکمل های چربی برای افزایش دریافت انرژی به جیره گاوهای شیری افزوده می شدند. در ابتدا تنها دلیل مهم در استفاده از پودر چربی افزایش سطح انرژی جیره بود، اما امروزه علاوه بر دریافت انرژی نقش اسیدهای چرب در تنظیم متابولیسم و سلامت گاوهای شیری نیز اهمیت پیدا کرده است. به همین دلیل علاوه بر سطح انرژی مکمل چربی، پروفایل اسیدهای چرب آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار گشته است.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل