پادکست شماره صد و شصت و شش

پادکست شماره صد و شصت و شش

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و شش
🔻موضوع: تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد گوساله های شیرخوار

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

رشد و توسعه گوساله های شیرخوار قبل از شیرگیری به شدت بر عملکرد اینده انها تاثیرگذار است. گوساله های تازه متولد شده به عوامل بیماری زا و ویروسها به علت سیستم ایمنی ناقص حساسیت زیادی دارند که ممکن است منجر به عدم تعادل در میکروارگانیسم های روده ای شود که در نهایت منجر به بیماری هایی مانند اسهال و ناراحتی های تنفسی می گردد. اسهال می تواند بر سلامت تاثیر بگذارد و حتی منجر به مرگ دام شود. علاوه بر این، ظرفیت هضمی گوساله های شیر خوار نسبت به دام های بالغ پایین تر است زیرا شکمبه هنوز بطور کامل گسترش نیافته است که می تواند بر هضم و جذب مواد مغذی و نهایتا رشد گوساله ها تاثیر بگذارد. 
در دهه های گذشته انتی بیوتیک ها بطور مکرر در جیره گوساله ها به منظور تحریک رشد و کنترل بیماری ها استفاده گردید. ولیکن استفاده از انتی بیوتیک ها در بسیاری از کشورها محدود یا حتی ممنوع شده است به علت باقی ماندن ان در محصولات دامی و همچنین ایجاد عوامل بیماری زای مقاوم به انتی بیوتیک. بنابراین تلاشهای زیادی برای یافتن جایگزین های مناسب و موثر برای انتی بیوتیک ها در تغذیه گوساله ها انجام شد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیرییک سال قبل