پادکست شماره صد و شصت و هفت

پادکست شماره صد و شصت و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و هفت
🔻موضوع: ارتباط بین داده های بررسی رفتار و فیزیولوژی برای بهبود باروری گاوهای شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

حفظ چرخه تولیدمثل گاوهای شیری یکی از ارکان موفقیت گله های شیری می باشد. در صورت اختلال در این چرخه و افزایش فاصله گوساله زایی مشکلات متعددی در سیستم تولید ایجاد می شود که منجر به کاهش سود و افزایش هزینه می شود. عمدتا گاوها در اوایل شیردهی با کارایی بیشتری مواد خوراکی را برای تولید شیر استفاده می کنند و در انتهای شیردهی کارایی تولید شیر کاهش می یابد و گاوها به سمت چاق شدن حرکت می کنند. یکی از ابزارهای مهم در حفظ فاصله مناسب گوساله زایی، تشخیص فحلی می باشد. متاسفانه با بزرگ شدن گله ها و همچنین حضور تنش هایی مانند تراکم و تنش حرارتی تشخیص فحلی به صورت چشمی بسیار مشکل شده است. برای حل این مشکل سیستم همزمانی فحلی با استفاده از هورمون درمانی رایج شده است. اگرچه این روش تا حدودی توانسته است که مشکل تشخیص فحلی را حل کند اما هزینه هورمون زیادی را به دامدار تحمیل می کند. یکی از روشهایی که امروزه در اروپا و امریکای شمالی برای تشخیص فحلی استفاده می شود بررسی رفتار دامها با استفاده از سیستم های ارزیابی خودکار رفتار دام است. عمدتا گاوهای شیری در زمان فحلی رفتار خود را تغیییر می دهند که شامل افزایش فعالیت یا ایستادن و کاهش خوردن و خوابیدن می باشد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیرییک سال قبل