پادکست شماره صد و شصت و هشت

پادکست شماره صد و شصت و هشت

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و هشت
🔻موضوع: تاثیر دفعات خنک سازی بر عملکرد گاوهای شیری

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

به خوبی ثابت شده است که تنش گرمایی اثر نامطلوبی بر گاوهای شیری دارد که خود را از طریق تغییر رفتار و کاهش عملکرد نشان می دهد. گاوهای شیرده به دلیل تولید گرمای متابولیکی بالا که با افزایش تولید شیر مرتبط است، به ویژه مستعد تنش گرمایی هستند که شامل کاهش تقریباً 20 درصدی در نرخ تلقیح بین زمستان و تابستان است که بیانگر یک مشکل بزرگ در ادامه موفقیت‌آمیز و سودآوری گله های شیری است. به منظور کاهش تنش گرمایی، گاودارها تاکتیک‌های مدیریتی مختلفی مانند تغییر محیط را عمدتاً با روش‌های مختلف خنک‌سازی به کار می‌گیرند. برای این منظور سیستم خنک کننده به طور گسترده ای استفاده می شود که بر اساس تعداد وعده های است که شامل آب پاشی مستقیم گاوها و به دنبال آن تهویه مصنوعی هوا است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیریبیش از ۲ سال قبل