پادکست شماره صد و هفتاد و چهار

پادکست شماره صد و هفتاد و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و چهار
🔻موضوع: استفاده از شتاب سنج ها برای نظارت بر رفتار خوابیدن گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

تا همین اواخر، رفتار حیوانات از طریق مشاهده دقیق و گسترده انفرادی دام ها مطالعه می شد و به ارزیابی های موضوعی تکیه داشت. فناوری های پوشیدنی که امکان ثبت خودکار رفتار گاوهای شیری را فراهم می کنند در حال حاضر بر بازار فناوری های دقیق تولید شیر تسلط دارند. بولی در سال 2017 بیان کرد که تکنولوژی های بررسی رفتار پوشیدنی می تواند اینده گله های شیری بزرگ را از طریق بررسی و مدیریت انفرادی گاوها تغییر دهد. از اوایل دهه 2000 تعداد مقالات و مطالعات انجام شده بر سیستم های بررسی انفرادی گاوها در گله های شیری بزرگ رو به افزایش است. از سوی دیگر و در کل جهان، سیستم های مدیریت گله های شیری افزایش اندازه گله ها را تجربه می کنند در حالیکه تعداد کارگرها و متخصصان ماهر فعال در صنعت دامپروری رو به کاهش است که این دو عامل منجر به کاهش نظارت انفرادی بر گاوهای شیری شده است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل