پادکست شماره صد و هفتاد و پنج

پادکست شماره صد و هفتاد و پنج

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و پنج
🔻موضوع: اثرات نوع فراوری ذرت بر عملکرد گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

فرموله کردن جیره ها با سطح بالای کربوهیدرات های غیر فیبری یکی از روش های رایج جهت رسیدن به حداکثر تولید شیر در گاوهای شیری پرتولید است. عموما این جیره ها حاوی بیشتر از 40 درصد کربوهیدرات غیرفیبری است که بخش عمده ان را نشاسته تشکیل می دهد. در ایران دانه ذرت منبع اصلی نشاسته است. نرخ و میزان هضم نشاسته در شکمبه تحت تاثیر ماتریکس پروتئینی که روی اندوسپرم ذرت را پوشانده است قرار می گیرد. فراوری فیزیکی دانه های غلات مانند اسیاب و فلیک کردن همراه با روش های کارخانه ای مانند پلت کردن بر قابلیت هضم کلی نشاسته در گاوهای شیری تاثیر می گذارد. رفیعی و دارابی در یک متاانالیز در سال 2020 بیان کردند که استفاده از ذرت فلیک جایگزین ذرت ریز اسیاب شده باعث افزایش قابلیت هضم نشاسته و افزایش تولید شیر گردید.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل