پادکست شماره صد و هفتاد و شش

پادکست شماره صد و هفتاد و شش

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و شش
🔻موضوع: تلیسه ها واقعا چه هزینه ای دارند؟
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

یکی از پرهزینه ترین بخش های دامداری پرورش تلیسه است بطوریکه بیان شده است که بعد از هزینه تغذیه، پرورش تلیسه دومین بخش پرهزینه گله است. به همین دلیل هرچه قدر بتوان در هزینه پرورش تلیسه صرفه جویی کرد بدون اینکه بر عملکرد تلیسه ها تاثیر منفی بگذارد، هزینه تولید شیر کاهش می یابد و دامدار سود بیشتری می برد. البته تعیین هزینه واقعی پرورش تلیسه های جایگزین دشوار است، ولیکن این موضوع ارزش زیادی دارد. به همین دلیل محققان دانشگاه کرنل به 26 مزرعه گاو شیری نیویورک در ارزیابی هزینه های پرورش تلیسه کمک کردند. نتایج منتشر شده فقط یک تصویر از این مزارع را به اشتراک می گذارد، اما در ارزیابی روند و هزینه های پرورش تلیسه های جایگزین مفید است.
در این زمان، مزارع کلیه ورودی ها و هزینه های مربوط به تلیسه ها را ردیابی کردند و برای پیگیری درمان حیوانات از سوابق مشاوره گرفتند. از هزینه ها نیز برای برآورد هزینه های ثابت مرتبط با هر تلیسه در این بررسی استفاده شد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل