پادکست شماره صد و هفتاد و هشت

پادکست شماره صد و هفتاد و هشت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و هشت
🔻موضوع: ارتباط رفتار خوابیدن و مشکلات سم
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

لنگش یک بیماری دردناک است که اغلب به علت زخم های سم ایجاد می شود و شاخصی از کاهش رفاه گاوهای شیری است. دامدارها اغلب شیوع لنگش را در گله خود کمتر براورد می کنند و یا تشخیص می دهند، زیرا تشخیص لنگش در مزرعه کار چالش برانگیزی است. تشخیص لنگش نیاز به دقت، زمان، هزینه و نیروی انسانی دارد که همه این عوامل منجر به سخت شدن تشخیص لنگش می شود. بنابراین نیاز فراوانی به ساخت تجهیزاتی برای تشخیص سریع لنگش وجود دارد. لنگش بیماری هزینه بری است که عمدتا زمانی تشخیص داده می شود که تاثیر خود را بر کاهش اسایش و عملکرد دام گذاشته است. لنگش به عنوان سومین عامل خسارات اقتصادی در گله، پس از ورم پستان و عدم باروری یا به عنوان دومین عامل پس از ورم پستان که می تواند تولید گله را تحت تاثیر قرار دهد معرفی شده است. بعضی از محققین معتقد هستند اطلاعات اندکی در زمینه خسارات واقعی لنگش در دسترس است و همین امر در کنار عدم ارزیابی صحیح لنگش در دامداری توسط دامداران منجر به این شده که نسبت به ورم پستان تلاش کمتری برای کنترل آن در گله انجام شود. در مطالعه ای در سال 2017 بیان شد که زیانبارترین بیماری جابجایی شیردان با 489 دلار به ازای هر مورد، و پس از آن لنگش با 478 دلار زیان اقتصادی به ازای هر مورد در رده دوم قرار دارد. اگر نرخ لنگش 30% در نظر گرفته شود این مطالعه نشان میدهد که لنگش پرهزینه ترین بیماری گله های شیری است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری

 


یک سال قبل