پادکست شماره صد و هفتاد و نه

پادکست شماره صد و هفتاد و نه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هفتاد و نه
🔻موضوع: تغییر چرخه روشنایی در دوره خشکی
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

تقریبا تمام عملکردهای فیزیولوژیکی و رفتاری حیوانات هماهنگ هستند، از جمله الگوهای ترشح هورمون، چرخه های خواب و بیداری، متابولیسم و دمای مرکز بدن. این ریتم های روزانه به عنوان یک استراتژی در میان حیوانات برای هماهنگی سیستم های داخلی و همگام سازی آنها با محیط، تکامل یافته است.

اگر آنها در غیاب سیگنال های محیطی ادامه پیدا کنند، به آنها ریتم شبانه روزی (به عنوان مثال چرخه 24 ساعته فرآیندهای بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی یا رفتاری) گفته می شود. در پستانداران، این ساعت های شبانه روزی به صورت سلسله مراتبی تنظیم می شوند، و ساعت اصلی شبانه روزی در هیپوتالاموس قرار دارد. علاوه بر این، ساعت های محیطی در تمام اندام ها وجود دارد.

عملکرد متابولیکی و ساعت های شبانه روزی کاملا به هم متصل هستند و به صورت دو طرفه تنظیم می شوند، در نتیجه، ساعت ها فرآیندهای متابولیکی را هدایت می کنند و پارامترهای مختلف متابولیکی به نوبه خود این ساعت ها را تحت تأثیر قرار می دهند. گاوهای شیری ریتم شبانه روزی رفتارهای تغذیه ای، غلظت های پلاسمایی هورمون ها و متابولیت های متابولیکی (گلوکز، اسیدهای چرب غیر استری، اسید هیدروکسی بوتیریک و نیتروژن اوره ای پلاسما) را نشان می دهند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری

 


یک سال قبل