پادکست شماره صد و هشتاد

پادکست شماره صد و هشتاد

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هشتاد
🔻موضوع: میزان و دفعات مصرف آب در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

فاکتورهای زیادی وجود دارد که تعیین می کند یک گاو هر چند وقت یک بار آب می نوشد. و با کنترل عواملی که در اختیار شما است، ممکن است بتوانید بر میزان آب مصرفی گاو در روز تأثیر بگذارید.
گاو هر چند وقت یک بار در روز آب می نوشد؟ پاسخ کوتاه این است که گاو به طور معمول 7 تا 12 بار در روز می نوشد. برای تأثیر بر مقدار آبی که هر روز یک گاو می نوشد، خوب است که با این عوامل شروع کنید که بر تعداد دفعات نوشیدن آب در روز تاثیر می گذارد. این عوامل عبارتند از در دسترس بودن آب، سلامت گاو، کیفیت آب، و دخالت.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری

 


یک سال قبل