پادکست شماره صد و هشتاد و یک

پادکست شماره صد و هشتاد و یک

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست صد و هشتاد و یک
🔻موضوع: تفاوت کیفیت دیواره های سلولی مخمر
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

استفاده از افزودنی ها در تغذیه دام خصوصا گاوهای شیری هر روز گسترش بیشتری می یابد. انواع مختلفی از افزودنی ها شامل مواد معدنی کیلاته، بافرها، یونوفرها، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها وجود دارند. برخی از این موارد در دامپروری ایران از حالت افزودنی خارج شده اند و تقریبا به صورت روزانه در گاوهای شیرده استفاده می شوند که از ان جمله می توان به بافرها اشاره کرد. هر کدام از این افزودنی ها در شرایط خاصی مصرف آنها زیاد یا کم می شود. عمدتا پروبیوتیک ها در شرایط استرس و در دامهایی که تحت تاثیر استرس هستند مصرف می شود. مثلا مخمرها در تنش حرارتی، دوره انتقال و یا تزریق واکسن که دام تحت تنش است استفاده بیشتری دارد. یا پروبیوتیک های باکتریایی در گوساله های شیرخوار استفاده بیشتری دارند. برخی از افزودنی ها برای بهبود عملکرد باکتری های مقیم دستگاه گوارش دام میزبان استفاده می شوند که از ان جمله می توان به پری بیوتیک ها اشاره کرد. از سوی دیگر پری بیوتیک ها با داشتن ترکیباتی مانند مانان و الیگوساکارید می توانند باعث تحریک و افزایش عملکرد سیستم ایمنی دام گردند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


یک سال قبل