پادکست شماره یازدهم

پادکست شماره یازدهم

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست یازدهم
🔻موضوع : مدیریت عوامل محیطی و عملکرد
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید
@sohaagreentechco

آسایش گاو تابعی از مدیریت محیط پیرامون گاو است. مدیریت عوامل محیطی هر دو جنبه فیزیکی و اجتماعی را در بر می گیرد که با یکدیگر به صورت محیط تغذیه ای و خوراک دهی تعریف می شوند. مدیریت عوامل محیطی گاو بر روی توانایی تخصیص بودجه بندی های زمانی طبیعی و رفتارهای گاوها تاثیر می گذارد. در نهایت یک محیط مطلوب در کنار تغذیه مناسب نیازهای بودجه بندی زمانی را تامین می کند و رفتارهای تغذیه ای و مصرف خوراک در این شرایط به صورت مطلوب و بهینه در می آید که موجب افزایش بهره وری و سلامت گاوها خواهد شد. وجود اثرات متقابل در خوراک دهی، استراحت و نشخوار از عوامل حیاتی در راحتی و آسایش گاو می باشند. یکپارچگی سیستم پر شدن دستگاه گوارش و مکانیسم های فیزیولوژیکی باعث کنترل میزان مصرف خوراک و سطح تولید می شوند؛ اما مدیریت عوامل محیطی نیز اثر افزایشی فوق العاده قدرتمندی برروی پاسخ های رفتاری و عملکردی حیوان به جیره مصرفی می گذارد.
اندازه گیری های کمی از مدیریت عوامل محیطی توسط Bach و همکاران در سال 2008 انجام شد که در این بررسی 47 گله گاو شیری با ژنتیک و جیره TMR مصرفی مشابه مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین تولید شیر روزانه در این فارم ها 30 کیلوگرم به ازای هر گاو در روز و در دامنه ای از 20 تا 34 کیلوگرم در هر روز بود. عواملی به غیر از موارد تغذیه ای و مربوط به جیره (یعنی مدیریت) موجب تغییرات 65 درصدی در تولید شیر می شوند که هیچ ارتباطی به جیره غذایی مصرفی نداشت. از مهمترین عوامل مدیریتی تاثیر گذار می توان به سن در اولین گوساله زایی، وجود یا نبود ته آخور (خوراک باقی مانده در آخور در هر وعده خوراک ریزی)، انجام یا عدم انجام زیر و رو کردن خوراک (push up) در آخورها و تعداد فری استال ها به ازای گاوها اشاره نمود. در گله هایی که ته آخور (خوراک باقی مانده در آخور در هر وعده خوراک ریزی) وجود داشت، به طور متوسط 29 لیتر در مقابل 27.5 لیتر شیر در هر روز و گله هایی که به صورت معمول زیر و رو کردن خوراک را انجام می دادند به طور متوسط 28.9 در مقابل 25 لیتر در هر روز شیر داشتند.
اطمینان از در دسترس بودن خوراک با حدود 1.8 تا 3.6 لیتر شیر بیشتر در هر روز در ارتباط بود، البته تمام عوامل مدیریتی تا این حد اثرات قابل توجهی بر عملکرد گاو ندارند.
در مطالعه ای مشابه میزان تراکم در استال به تنهایی موجب بروز 32 درصد تغییر در تولید شیر در میان گله ها شد.
این فوق العاده است که تنها یک عامل مانند تراکم می تواند موجب این تغییرات بزرگ در تولید شیر در میان این فارم ها شود. البته در دسترس بودن فضای کافی در استال به تنهایی موجب تضمین تولید شیر بالا نمی شود اما جالب توجه است که پایین از 0.8 استال به ازای هر گاو (یا درصد تراکم گله 120 تا 125) در هیچ یک از گله های با تولید بالا دیده نشده است.
این مطالعه اطلاعات کمیِ ارزشمندی از تاثیر مدیریت عوامل محیطی را در اختیار ما قرار داده است. فراهم نمودن میزان دسترسی کافی به خوراک و همچنین فضای مناسب در استال از مواردی است که بر روی راحتی و آسایش گاو تاثیر گذار بوده و موجب عملکرد تولیدی بالاتری می شود.
جنبه های اقتصادی آسایش گاو: میزان فضای استال برای هر گاو (0.7 لیتر شیر بیشتر برای هر 0.1 استال در دسترس)، در نظر گرفتن تهِ آخور (1.6 لیتر برای هر گاو) ، و push up کردن خوراک (3.9 لیتر برای هر گاو) به طور مستقیم در ارتباط با تولید شیر در گله است. مدیریت عوامل پیرامونی به همان اندازه تغذیه و خوراک دهی و بعضا بیشتر دارای اهمیت است.
گاوهای شیری که در فری استال با تراکم 100 نگهداری می شدند، 3 تا 5 ساعت از روز را به مصرف خوراک می پردازند (طی 9 تا 14 وعده غذایی). به علاوه مدت زمان نشخوار 7 تا 10 ساعت در روز بود و تقریباً هر گاو در هر روز 30 دقیقه را صرف نوشیدن آب می کرد و 2 تا 3 ساعت در روز را خارج از جایگاه برای انجام عمل شیردوشی و سایر اقدامات مدیریتی صرف می کردند و تقریباً نیازمند 10 تا 12 ساعت زمان استراحت و دراز کشیدن می باشند (Grant و Albright ، 2001).

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی


بیش از ۳ سال قبل