پادکست شماره دوازدهم

پادکست شماره دوازدهم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست دوازدهم
🔻موضوع : جایگزین شیر گوساله
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید
@sohaagreentechco

در کل دوره پرورش یک گاو نکته ای مهمتر از تغذیه آغوز وجود ندارد و تغذیه آغوز می تواند تاثیر بلند مدت بر سلامت و عملکرد گوساله داشته باشد.
نکات کلیدی:
• تغذیه مناسب آغوز یکی از مهمترین و شاید مهمترین اقدام در پرورش گوساله و حتی گاو می باشد.
• برای تامین ایمنی بدن گوساله تغذیه آغوز ضروری می باشد.
• هرچه تغذیه اغوز زودتر انجام بشود میزان جذب ایمنوگلوبین ها بیشتر است.
• گوساله ها حداقل باید در 6 ساعت اول 8 تا 10 درصد وزن بدن خود آغوز دریافت کنند.
• عوامل متعددی در کیفیت اغوز تاثیر دارند که باید آنها را در نظر گرفت.
• حتما بر زمان مصرف آغوز و مدیریت تغذیه آغوز نظارت داشته باشید و گوساله های خود را به لحاظ داشتن پروتئین سرم کافی بررسی کنید.
• و نکته آخر این که فقط و فقط اولین دوشش گاو آغوز نامیده می‌شود.#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل