پادکست بیست و ششم

پادکست بیست و ششم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست بیست و ششم
🔻موضوع : تنش سرمایی در گوساله
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

در ایران در دامداری‌ها مشکلات بسیاری به علت تنش گرمایی ایجاد می‌شود و اغلب گاوداری‌ها با تنش گرمایی مواجه هستند. به همین دلیل اغلب تنش گرمایی مورد توجه قرار گرفته است و کمتر به تنش سرمایی پرداخته می‌شود. گوساله ها نسبت به تنش سرمایی حساسیت زیادی دارند و در دمای کمتر از 10 تا 15 درجه دچار تنش سرمایی می‌شوند. در تنش سرمایی گوساله ها را به خوردن استارتر تشویق کنید. مصرف استارتر می‌تواند به حفظ دمای بدن گوساله ها کمک کند. برای تامین نیاز انرژی گوساله ها حتما میزان شیر مصرفی و یا غلظت آن را افزایش دهید. بستر خشک و مناسب در اختیار گوساله‌ها قرار دهید و حتما اب گرم به میزان کافی در اختیار گوساله قرار بدهید.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی


بیش از ۳ سال قبل