پادکست شماره سی ام

پادکست شماره سی ام


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست سی ام
🔻موضوع : اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

رفتار گاوهای شیری به ارتباط بین گاوها و محیط فیزیکی آنها بستگی دارد. گاوها بطور طبیعی 12 تا 14 ساعت در روز استراحت می‌کنند و 3 تا 5 ساعت خوراک می‌خورند. تغییر در زمان استراحت کردن گاو می‌تواند باعث تغییر در واکنش‌های بیولوژیک گاو مانند تولید شیر و مصرف خوراک بشود.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل